• Головна
  • Преса про нас
  • Генплан-2020 суперечить чинному законодавству та вимогам державних будівельних норм

Генплан-2020 суперечить чинному законодавству та вимогам державних будівельних норм

Станом на сьогодні діє Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений 28 березня 2002 року. Дослідження його стану і відповідності визначеним вимогам викликало багато питань і виявило недоліки, виправляти які вже запізно.

З 2002 до 2010 року всього було внесено близько 2000 змін функціонального призначення окремих ділянок з урахуванням намірів забудовників, з яких відведено під забудову 1750 га сільськогосподарських земель та майже 570 га зелених насаджень тощо. Вони, своєю чергою, потребують перегляду та об’єктивної оцінки на відповідність чинному Генеральному плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року з урахуванням сьогоднішніх та перспективних потреб міста.

За 12 років існування Генплану розвитку міста до 2020 року докорінно змінено законодавчу базу у сфері містобудування та землекористування, розроблено та затверджено багато нормативних документів, якими необхідно керуватись під час коригування чинних генпланів та розробки нових. Таким чином, Генплан розвитку міста до 2020 року, який розроблявся у 1999-2000 роках, на сьогодні суперечить чинному законодавству та вимогам чинних державних будівельних норм, в тому числі:

—не відповідає п.1 статті 16 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розробки з використанням актуалізованої картографічної основи в цифровій формі як набору профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та з використанням електронного земельного кадастру (креслення Генерального плану виконано на сканованій (растровій) топографічній основі, виготовленій у 1986 р.);

—не виконано вимоги пп.6 п.7 статті 17 щодо узгодження з органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад, та КОДА проектної міської межі та розширення майже вдвічі території Києва за рахунок земель області (території, передбачені для міського будівництва, вже забудовані за рішенням місцевих органів самоврядування садибною (котеджною), багатоквартирною та дачною забудовою);

—суперечить вимогам п.11 статті 17 Закону щодо недопустимості у складі матеріалів генерального плану населеного пункту наявності інформації з обмеженим доступом;

—не враховані рішення Генеральної схеми території України в частині зменшення зайнятості та обсягів промислового виробництва на території м. Києва, формування міжнародних транспортних коридорів;

—не враховані стратегії, прогнози, програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку території;

—не врахована інформація містобудівного кадастру, державного земельного кадастру та інших кадастрів;

—показники розвитку об’єктів освіти, медичного забезпечення, місць поховань, пожежних депо тощо не забезпечують соціально гарантований рівень згідно з чинними державними нормами з урахуванням чисельності постійного та наявного населення міста;

—на основному кресленні, всупереч мораторію на зміну функціонального призначення земель сільськогосподарського та рекреаційного призначення в межах міст, території садівницьких товариств і дачних районів визначено як зони багатоповерхової житлової забудови без узгодження з власниками та користувачами земельних ділянок і об’єктів нерухомого майна.

Причиною необхідності коригування Генерального плану є невиконання положень чинного Генерального плану, в тому числі:

—заниження у розрахунках та показниках Генерального плану фактичних обсягів і темпів економічного та демографічного зростання м. Києва;
—не передбачений прогнозами різкий приріст рівня автомобілізації, пасажирських та вантажних транспортних потоків тощо;

—незгода прилеглих місцевих громад з пропозиціями Генплану щодо включення їх територій в межі м. Києва під багатоповерхову забудову та для інших потреб;

—відсутність політичних рішень на державному рівні щодо проведення адміністративної реформи зі створенням Київського столичного округу (на виконання п. 2 рішення Київської міської ради від 18.09.2008 № 262/262);

—недофінансування в щорічних бюджетах комунальних потреб, транспортного будівництва, будівництва об’єктів освіти, медичного забезпечення, фізкультури і спорту, інженерної інфраструктури;

—некоректне внесення змін до чинного Генерального плану щодо функціонального призначення окремих територій шляхом розроблення містобудівних обґрунтувань та затвердження їх Київрадою.

З метою активізації потенціалу розвитку міста, створення комфортного життєвого середовища, забезпечення нормального функціонування міста Києва як столиці держави, як культурного, освітнього, науково-дослідницького та туристичного центру, сприяння розвитку його життєзабезпечуючих галузей та для сталого розвитку столиці нам необхiдно рахуватися з тими змiнами, якi відбулися в нашому життi за останнiх 10 рокiв.