• Главная
  • Новости
  • Про стан завершення робіт та підготовки до затвердження Генерального плану м. Києва

Про стан завершення робіт та підготовки до затвердження Генерального плану м. Києва

Департамент містобудування та архітектури КМДА, КО «Інститут Генерального плану м.Києва інформують зацікавлені організації, що станом на 15.12.2014 р. практично закінчена розробка Генерального плану м. Києва.

Отримано попередній позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» про відповідність містобудівної документації законодавству та державним нормам.

Для отримання остаточного висновку згідно з рекомендаціями експертизи здійснюється узгодження розділів «Інженерно-технічні заходи цивільної оборони у мирний час і в особливий період» з територіальним органом МНС України в м. Києві. Враховані всі зауваження і доопрацьовані матеріали до цих розділів.

Генеральний план м. Києва розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради Мінрегіону України. Згідно з протоколом від 27 листопада 2014:

— матеріали Генерального плану направлені до Національної Спілки архітекторів України для фахового розгляду експертами за участю представників громадських організацій;

— розділ «Збереження та охорона історико-культурної спадщини» доопрацьований і переданий Мінкультури України для затвердження меж та режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та історичних ареалів.

Проблемні питання Генплану розглядаються на засіданнях робочої групи, створеної постійною комісією Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Повідомляємо також, що матеріали Генерального плану м. Києва надані для оцінки експертам Світового банку, які нададуть рекомендації, виходячи з глобальних тенденцій розвитку столиць різних країн світу.

Зважаючи на нові виклики соціально-економічного характеру, будуть уточнюватися в бік зменшення обсяги житлового будівництва, транспортної інфраструктури, розвитку промисловості, реконструкції застарілого житлового фонду на найближчі 5-7 років.

В даний час на сайті КО «Київгенплан» розміщені Основні положення, основне креслення (Генеральний план м. Києва) та інші проектні матеріали з усіма доробками, внесеними після завершення громадських слухань, за зауваженнями експертів і за результатами погоджень станом на 15 грудня 2014 року.

Опублікована редакція Генерального плану м. Києва не є остаточною і буде частково змінюватися після отримання відповідних висновків та рекомендацій Світового банку, Національної Спілки архітекторів України, Міністерства культури, постійних комісій Київради.

Запрошуємо всіх зацікавлених юридичних та фізичних осіб надавати пропозиції щодо проектних рішень Генерального плану м. Києва.

Департамент містобудування та архітектури спільно з розробниками оперативно розгляне нові ідеї та пропозиції щодо забудови та раціонального використання території для можливого урахування до затвердження Генерального плану м. Києва.

Після отримання остаточного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» Департамент містобудування та архітектури внесе Генеральний план м. Києва на розгляд Київради.

Затвердження Генерального плану м. Києва відкриває шлях для припинення хаотичної забудови, перегляду скандальних рішень Київради по розміщенню новобудов у зелених зонах, заборони ущільнення кварталів історичного центру, встановленню жорстких умов та обмежень висотності забудови в історичних ареалах.

Прийняття Генерального плану створить умови для збільшення надходжень міського бюджету, покращення інвестиційного клімату, завдяки визначення пріоритетних інфраструктурних об’єктів для вкладання інвестицій.


Прес-служба ДМА

Прес-служба КО «Інститут Генерального плану м. Києва»

Рост занятости в промышленности в Киеве не предусматривается в соответствии с рекомендациями ведущих ученых-экономистов и опытом развития столиц европейских государств, а также в соответствии с Законом Украины «О Генеральной схеме планировки территории Украины». Однако предусматривается рост занятости в научно производственной деятельности.

Развитие Киева как преимущественно индустриального промышленного центра с размещением экофобных, техногенно опасных, ресурсоемких производств без учета ресурсного и интеллектуального потенциала города, которое планировалось в советский период, наоборот, приводило к постоянному росту трудовой миграции. Сокращение устаревшей промышленной составляющей в структуре экономики Киева с 1991 года и появление деградированных заброшенных промышленных и спецтерриторий произошло в результате неконкурентоспособности продукции.

Поэтому направленность развития промышленности ориентирована на высокий образовательный и профессиональный уровень киевлян, рост рабочих мест предусматривается в третичном секторе экономики: информатике, электронике, нанотехнологиях, управлении и финансах, образовании и медицине, сверхточном машиностроении и приборостроении, научно-производственной деятельности.

Всего Генпланом-2025 предусматривается увеличение занятости до 2 млн. рабочих мест.

7. О «сюрпризе» для местных советов городов и сел вокруг Киева предложений о размещении на их землях киевских заводов

Раздел Генерального плана-2025 «Градостроительное развитие и планировочная организация пригородной зоны. Определение территорий общих интересов территориальных общин» разработан на основании исходных данных по развитию производственных, селитебных и рекреационных зон в утвержденных генеральных планах отдельных поселений и схемах планировки территорий административных районов и сельских советов. Таким образом, Генплан-2025 не предлагает «сюрпризы» для местных советов. Эти предложения заложены также в схему планировки территории Киевской области, согласованы КГГА и РДА для учета при разработке в дальнейшем региональных схем и генеральных планов.

Размещение производств, например, в Броварах и Вишневом снизит трудовую миграцию из этих городов, которая составляет существенную часть транспортных потоков по Киевским мостам и магистралям.

Утверждением о невозможности регулировать генпланом Киева градостроительную деятельность на землях области, авторы статьи наконец подтвердили несостоятельность генплана-2020. согласно которому к Киеву присоединялось 64 тыс. га земель области и 28 населенных пунктов без всяких согласований.

8. О «невыгодности для бюджета размещения жилой застройки»

Мнение, что инвесторы преследуют исключительно собственную выгоду и ничего не приносят городу, в корне неверно. Строительство создает внутренний рынок для производства металло- и железобетонных конструкций, машиностроения, строительных и отделочных материалов, бытовой техники и других отраслей, то есть рабочие места для киевлян и поступления в бюджет.

В 2013 году, по данным Госкомстата, строительными организациями Киева было выполнено работ на 12,0 млрд. грн, при этом строительный комплекс принес бюджету до 3,5 млрд. прямых доходов за счет налогов и паевых отчислений.

Наиболее невыгодно для бюджета, когда часть городских земель не используется, постепенно превращаясь в деградированные заброшенные и экологические опасные пустыри, как, например, территория завода «Радикал».

Жилищное строительство решает главную социальную задачу – улучшение жилищных условий населения и обеспечение доступности жилья. По решению этой задачи Киев пока значительно отстает от Варшавы, Берлина и других европейских городов.

У нас пока только 21 кв. м жилья на 1 чел., а в городах Европы не менее 35 кв.м. на 1 чел. При этом там продолжают строить примерно 1 кв.м. на 1 жителя ежегодно, не расширяя границ за счет прилегающих поселений. А в Киеве Генплан-2025 планирует строительство примерно 0,5 кв.м. на 1 чел. в год.

***

В целом надо отметить, что представление некоторых общественных экспертов о генеральном плане города как о панацее, которая должна обеспечить всеобщее счастье, решить все вопросы административно-политических реформ и создать «город солнца» согласно утопиям Томммазо Кампанеллы, Томаса Мора и других философов-утопистов, совершенно не соответствует задачам градостроительной документации.

Также принципиально неверно мнение, что генеральный план крупнейшего города – это план размещения всех зданий и сооружений на века, включая киоски, объекты городского дизайна и придомовые площадки.

В европейской практике генеральный план города – это стратегический управленческий документ, который решает основную задачу – функциональное назначение городских территорий, предотвращая их хаотическую застройку, и подлежит своевременному обновлению.

Для решения тактических задач разрабатываются детальные планы территорий и проекты строительства отдельных зданий и сооружений.

Таким образом, не следует превращать градостроительную документацию с долгосрочными прогнозами в оппозиционный политический бренд будущей предвыборной кампании.

С интересом рассмотрим конкретные предложения для улучшения проекта Генерального плана г. Киева.