Законодавство

Конституція України від 28.06.1996 р.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 28.06.1996 г.

Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від № 280/97-ВР 21.05.1997

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” № 586-XIV від 09.04.1999

Земельний кодекс України № 2768 – ІІІ від 25.10.2001

Закон України “Про архітектурну діяльність” № 687-XIV від 20.05.1999

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” № 3038-VІ від 17.02.2011

Закон України “Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, яке на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” № 1559-VІ від 17.11.2009

Закон України “Про будівельні норми” № 1704-VІ від 05.11.2009

Закон України “Про внесення зміни до Закону України” Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації “№ 1654-VІ від 21.10.2009

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» № 1533-VІ від 23.06.2009 р.

Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва” № 157/2008 від 25.02.20088

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування” № 489 від 20.05.2009

Наказ Мінрегіонбуду України “Про затвердження Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію” № 212 від 27.05.2009

Наказ Мінрегіонбуду України “Про затвердження Переліку об’єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим” № 145 від 08.04.2009

Наказ Мінрегіонбуду України “Про затвердження Змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури” № 126 від 27.03.2009

Наказ Мінрегіонбуду України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» № 47 від 27.01.2009

Наказ Мінрегіонбуду України “Про внесення змін до Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі” № 9 від 20.01.2009

Наказ Мінрегіонбуду України “Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об’єкта будівництва, акта готовності об’єкта до експлуатації” № 575 від 10.12.2008

Наказ Мінрегіонбуду України “Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту” від 02.06.2011 № 64

Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про містобудівний кадастр” від 25.05.2011 № 559

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників” від 25.05.2011 № 558

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами” від 25.05.2011 № 556

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні” від 25.05.2011 № 555

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації” від 25.05.2011 № 548